Főoldal

Köszöntjük a Vámosszabadi Mindenszentek plébánia honlapján!

————————————————————————————————————-
2020.05.09.

Kedves Hívek!

Nagy örömmel tudatom, hogy Húsvét 5. vasárnapjától (május 10.-től) templomainkban újra lesznek NYILVÁNOS SZENTMISÉK és SZERTARTÁSOK!

  • Az állami rendelkezéseknek megfelelően a 65 év felüliek, ill. valamilyen krónikus betegségben szenvedő ne látogassák a szentmiséket!
  • A jelenlévők tartsák be a 1,5 – 2 m távolságot. Minden második padsort hagyjunk üresen. (Ne álljanak meg a bejáratnál, az első padokba is lehet ülni! Védőmaszk használata továbbra is ajánlott! A templom kilincseket, padokat misék előtt – után rendszeresen fertőtlenítjük.
  • A persely adományokat a kijáratoknál levő kosárba helyezhetik el. Lehetőség van utalással történő adományozásra is. (63200339 – 14940514)

Szentmisék rendje:

Szerda                 8.00
Péntek              19.00
Vasárnap         11.00

Májusi litániák:

Vasárnap (május 10-én)         mise után
Hétfőtől (minden nap)           18.30

Gyónási lehetőség:     Péntekenként 18.00 órától a szentmiséig. Akinek még nem volt lehetősége elvégezni a húsvéti szentgyónást, még mindig van rá lehetősége

A járvány még nem múlt el! Továbbra is vegyük komolyan az ezzel kapcsolatos előírásokat, hiszen ez mindannyiunk javát és érdekét szolgálja!

Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, hogy közbenjárása által is elnyerjük Istentől, a járványtól való szabadulás ajándékát.

Csámpai Norbert atya

 

————————————————————————————————————-
2020.04.09.

Kedves Testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit!

Remélem, mindenkit jó egészségben talál ez a levél.

Az Ünnepek Ünnepe kapujában állunk. Lehet, hogy nem eléggé tudtunk odafigyelni a Negyven Nap kínálta lelki kincsekre, a gyilkos vírus, a róla szóló hírek, a vele szembe való magatartásunk errefelé terelték gondolatainkat.

A mai napon – Nagycsütörtökön – találjunk több időt, hogy Jézusnak megköszönjük a mai nap Ajándékait – az Oltáriszentséget és a Papi rendet, – tudjunk egy kis időre elvonulni a Getszemáni magányába, és virrasztani  és imádkozni Jézussal, de most már magunkért.

Nagypénteken reggel, ha felébredünk, ne feledjük, hogy Jézust egész éjszaka kínozták, megalázták, és a java még hátra van:  mert  az ítélő bíró elé hurcolják, ahol a hazugságok tömkelegével, szitkokkal és testi-lelki kínokkal terhelik, aztán elindul a legszomorúbb, egyben a legdrágább körmenet: Jézus kereszttel a vállán a Kálvária felé tart. Ekkor a gonosz ember és a  bukott angyal örül, de közben a nagy rabszolga-felszabadítás fájdalmas, számunkra mennyországot nyitó isteni ajándéka születik meg. Ha megértenénk, mit tett értünk Jézus az első Nagypénteken, jobban vigyáznánk lelkünkre,  Jézus drága Vérén szerzett üdvösség-lehetőségre. Térdeljünk le a keresztfa előtt, így köszönjük meg visszaszerzett istengyermekségünket.

Nagyszombat csendes, gyászoló idejét máskor az eltemetett Jézusra gondolva templomainkban töltöttük a szentsírhoz járulva. Most is legyen ez a nap a csendes hálaadás napja, mert istengyermekségünk bölcsője ott ring Jézus sírjában. Ez állandó hálaadásra és örömre késztessen bennünket, a hálaadás helye és módja – görögül eucharistia – a szentmise, amely mindennap jelenvalóvá teszi az első és végtelen értékű Húsvétot.

Húsvét – Ez az esemény örömünk állandó forrása is, mi keresztények az öröm népe és vallása vagyunk. Ezekhez kérjünk áldást feltámadt és velünk élő Jézusunktól. Csendes, magán-szentmiséimben viszem testvéreimet az Úr oltárához egybefogva mindnyájuk imáját: hálát, kérést, engesztelést, dicsőítést.

Így és ilyen Húsvétot kívánok és kérek a Kedves Hívek számára!

Imádságos szeretettel:
Csámpai Norbert atya

Ha nem is tudunk fizikailag részt venni  a Nagyhét liturgiájának ünneplésében, legalább lelkileg kapcsolódjunk be a média élő közvetítései által a szentmisékbe, liturgiákba, valamint ennek a csatolmánynak segítségével az Isten dicsőítésbe:

Csaladi-liturgia-nagyhetre.pdf

 

————————————————————————————————————

 

Szentmisékkel kapcsolatos tájékoztatás

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye értelmében templomok ugyan nyitva maradnak, de a nyilvános szentmisék megtartása március 22-i vasárnaptól kezdődően határozatlan időre szünetel, egyetlen kivétel a temetés. A plébánosok a szentmiséket vasárnap és hétköznap az előjegyzett szándékra megtartják (a hozzátartozókkal való egyeztetéssel) de “sine populo” módon, azaz a nép részvétele nélkül.

Kérem, hogy a hívek a vírus terjedésének megelőzése érdekében interneten vagy televízión keresztül kapcsolódjanak be a szentmisékbe. A közvetítések rendjéről a katolikus.hu, illetve a magyarkurir.hu oldalon található tájékoztatás, illetve a közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít. A Vámosszabadit érintő információk a plébánia honlapján folyamatosan megosztásra kerülnek, kérjük kísérje figyelemmel.

Ha magunk nem is félünk a fertőzéstől, részesei se legyünk a terjesztésének! Vigyázzunk egymásra, ebben az átmeneti időben lehetőség szerint mindenki maradjon otthon. Természetesen ha bárkinek lelki vagy hitbeli segítségre van szüksége, kérem keressenek bizalommal.

Imádkozzunk!
„Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”, olvassuk Máté evangéliumában. Ha összegyűlni nem is tudunk, imáinkat egyesíteni tudjuk.

Csámpai Norbert plébános
+36 30 733 1381

 

Aktuális információkat az alábbi oldalon tesszük közzé:
https://www.facebook.com/vamosszabadi.plebania