Nagyhét 2020

Kedves Testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit!

Remélem, mindenkit jó egészségben talál ez a levél.

Az Ünnepek Ünnepe kapujában állunk. Lehet, hogy nem eléggé tudtunk odafigyelni a Negyven Nap kínálta lelki kincsekre, a gyilkos vírus, a róla szóló hírek, a vele szembe való magatartásunk errefelé terelték gondolatainkat.

A mai napon – Nagycsütörtökön – találjunk több időt, hogy Jézusnak megköszönjük a mai nap Ajándékait – az Oltáriszentséget és a Papi rendet, – tudjunk egy kis időre elvonulni a Getszemáni magányába, és virrasztani  és imádkozni Jézussal, de most már magunkért.

Nagypénteken reggel, ha felébredünk, ne feledjük, hogy Jézust egész éjszaka kínozták, megalázták, és a java még hátra van:  mert  az ítélő bíró elé hurcolják, ahol a hazugságok tömkelegével, szitkokkal és testi-lelki kínokkal terhelik, aztán elindul a legszomorúbb, egyben a legdrágább körmenet: Jézus kereszttel a vállán a Kálvária felé tart. Ekkor a gonosz ember és a  bukott angyal örül, de közben a nagy rabszolga-felszabadítás fájdalmas, számunkra mennyországot nyitó isteni ajándéka születik meg. Ha megértenénk, mit tett értünk Jézus az első Nagypénteken, jobban vigyáznánk lelkünkre,  Jézus drága Vérén szerzett üdvösség-lehetőségre. Térdeljünk le a keresztfa előtt, így köszönjük meg visszaszerzett istengyermekségünket.

Nagyszombat csendes, gyászoló idejét máskor az eltemetett Jézusra gondolva templomainkban töltöttük a szentsírhoz járulva. Most is legyen ez a nap a csendes hálaadás napja, mert istengyermekségünk bölcsője ott ring Jézus sírjában. Ez állandó hálaadásra és örömre késztessen bennünket, a hálaadás helye és módja – görögül eucharistia – a szentmise, amely mindennap jelenvalóvá teszi az első és végtelen értékű Húsvétot.

Húsvét – Ez az esemény örömünk állandó forrása is, mi keresztények az öröm népe és vallása vagyunk. Ezekhez kérjünk áldást feltámadt és velünk élő Jézusunktól. Csendes, magán-szentmiséimben viszem testvéreimet az Úr oltárához egybefogva mindnyájuk imáját: hálát, kérést, engesztelést, dicsőítést.

Így és ilyen Húsvétot kívánok és kérek a Kedves Hívek számára!

Imádságos szeretettel:
Csámpai Norbert atya

Ha nem is tudunk fizikailag részt venni  a Nagyhét liturgiájának ünneplésében, legalább lelkileg kapcsolódjunk be a média élő közvetítései által a szentmisékbe, liturgiákba, valamint ennek a csatolmánynak segítségével az Isten dicsőítésbe:

Csaladi-liturgia-nagyhetre.pdf